Infohome je od Zavoda za intelektualnu svojinu, Republike Srbije dobio ISPRAVU O ŽIGU, registarski broj 63459,

ICOM

s pravom korišćenja do 1.10.2020 godine, za svoj brend za oblast računarskih komunikacija.