zavod za intelektuanu svojinu

zavod za intelektuanu svojinu

Isprava o žigu

Infohome je od Zavoda za intelektualnu svojinu, Republike Srbije dobio ISPRAVU O ŽIGU, registarski broj 63459, ICOM s pravom korišćenja do 1.10.2020 godine, za svoj brend za oblast računarskih komunikacija.

By |March 12th, 2014|Uncategorized|0 Comments