Navedene cene su maloprodajne bez PDV-a i date su za krajnjeg korisnika.