Blank panel, za popunu mesta koje se ne koristi, 2U