Product Description

  • 19″
  • Ranžir šina za kablove sa zadnje strane patch panela
  • 1U