Optika


OPTIČKI KABLOVI

Nedavni protokoli visoke brzine za optičke kablove su pokrenuli razvoj novih vrsta optickih vlakana i njihovu novu kategorizaciju. Inicijalna kategorizacija vlakana zasnovana je na prečniku staklene jezgre/obloge: 50/125µm, 62,5/125µm ili 9/12µm. Najnovija vlakna sada imaju različite karakteristike prenosa uprkos istoj geometriji stakla. Stoga je međunarodna standardizacija uvela novu klasifikaciju baziranu na nivou performansi vlakana.

 

[toggle title=”Opticki kablovi”]

Dijagram koji sledi prikazuje odnos između početne kategorizacije i novih kategorija definisanih standardima:

Nivo performansi određuje se maksimalnom brzinom prenosa. Protokoli koji osiguravaju ove brzine prenosa podržani su u svakoj kategoriji u različitim dužinama kanala.

 

Prilikom izbora koji optičkih kablova, neophodno je imati na umu željenu brzinu prenosa i maksimalnu dužinu kanala (najduži segment kablova)

 

Sledeći dijagram koji prikazuje standardne protokole prenosa (isključujući vlasničke aplikacije) koji se koriste u strukturiranim kablovima ima za cilj pojednostaviti izbor odgovarajućeg optičkog vlakna:

[/toggle]

 

BeTheme WordPress Theme