Bakar


Međunarodni standardi definišu pet kategorija kablova – Cat5E,Cat6,Cat6A,Cat7,Cat7A; Međutim,postoje samo 2 nivoa perfmormansi koja su predstavljena sa dve brzine prenosa – 1 Gigabit/s i 10 Gigabit/s. Cat5E je efikasan za mreže sa brzinom prenosa od 1 Gigabit/s. Cat6A je optimalan za mrežu sa brzinom prenosa od 10 Gigabit/s.

 

[toggle title=”Odnos između karakteristika kategorija kablova”]

Odnos između karakteristika kategorija kablova:

Brzina prenosa od 1 Gigabit/s odgovara najbržim protokolima, 1000BASE-T,gde je potreban propusni opseg od 100MHz za prenos. Brzina prenosa od 10 Gigabit/s odgovara najbržem protokolima, 10GBASE-T,gde je za prenos potrebno propusni poseg od 500MHz. Na dijagramu je prikazan odnos performansi između struktirnih kablova i standardizovanih kategorija:

Kao što je prikazano na dijagramu, jasno je da iste performanse mogu postići nekoliko kategorija kablova. Potrebna bezbednostna margina od 20% je već uključena u frekvencije 100MHz i 500MHz. Stoga nije moguće koristiti protok iznad ove vrednosti,niti doprinosi poboljšanju pouzdanosti prenosa. Međutim, instaliranje kablova Cat7 i Cat7A je razumno i prikladno zbog povećane otpornosti na elekromagnetske smetnje.


 

Novi protokoli prenosa velike brzine, ali sa velikim pitanjima.

U 2016. godini su standardizovana dva nova protokola 2.5GBASE-T i 5GBASE-T koja bi trebala omogućiti povećanje brzine prenosa na 2.5 i 5 Gigabit/s za strukturirane kablove Cat5E i Cat6. Međutim testovi pokazali su da je to vise želja nego realna perspektiva. Zbog preklapanja između kablova ovi protokoli nisu radili na većini kablova. Stoga jedini nacin da se postigne veća brzina prenosa od 1 Gigabit/s je nastavak instalacije strukturnog kabla Cat6A.

 

[/toggle]

BeTheme WordPress Theme